دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ويژه اساتید 

 فرم های پزوهشی  خدمات الکترونیکی  سامانه ها

 روال های آموزشی و پژوهشی  متفرقه  فرم اداری و آموزشی
  • شیوه نامه تشویق ریالی  
  • استفاده از فرصت مطالعاتی  
  • درخواست سخنرانی علمی  
  • روال طرح پژوهشی   
  • روال شرکت در کنفرانس

 


استادان گرامی،
 به زودی همه لينك های اين صفحه، فعال می شوند. خواهشمند است نظرات و پيشنهادهای خود را برای بهبود اين صفحه و ديگر صفحات وب سايت دانشگاه ، از طريق اين لينك به ما اطلاع دهيد.