دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، صدرا را به یک شهر دانشگاهی تبدیل کرده است1391-4-18

خبرگزاری روابط عمومی و امور بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز : غلامحسین زمانی رئیس منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی گفت: واحد شیراز، صدرا را به یک شهر دانشگاهی تبدیل کرده است.
رئیس منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه برگزای آزمون سراسری این دانشگاه و دیدار از پروژه های در دست اجرای دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در گفت و گو با خبرنگار آنا،اظهار داشت:
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز پروژه های در دست اجرای خوبی دارد و یکی از واحدهای جامع کشور است،