دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

گام اول در راستای تحقق شعار سال 96« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» در واحد جهرم کلید خورد1396-1-30

گام اول در راستای تحقق شعار سال 96« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» در واحد جهرم کلید خوردگام اول در راستای تحقق شعار سال 96« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» در واحد جهرم کلید خورد


پروژه ترمیم و نوسازی درختان مسن  در 40000 مترمربع  و پرورش ماهی کپور

 

گام اول در راستای تحقق شعار سال 96« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم  با شروع پروژه‌های  ترمیم و نوسازی درختان مسن در 40000 متر مربع از باغ دانشگاه و همچنین پرورش ماهی کپور کلید خورد .

دکتر حمزه سارویی، دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و دکتر عبدالحمید فرزانه ،رئیس دبیرخانه هیات امنا استان که به منظور شرکت در 

 اولین نشست شورای روسای واحدها و مراکز دانشگاهی استان در سال 96 به شهر جهرم سفرکرده بودند در حاشیه این نشست و با حضور در باغ 150 هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی جهرم از 

دو پروژه ترمیم و نوسازی درختان مسن  در 40000 مترمربع  و پرورش ماهی کپور بازدید و رسماً شروع بکار این دو پروژه را اعلام کردند.
 

پروژه ترمیم و نوسازی درختان مسن  در 40000 مترمربع  و پرورش ماهی کپور
پروژه ترمیم و نوسازی درختان مسن در 40000 مترمربع و پرورش ماهی کپور

پروژه ترمیم و نوسازی درختان مسن  در 40000 مترمربع  و پرورش ماهی کپور
پروژه ترمیم و نوسازی درختان مسن در 40000 مترمربع و پرورش ماهی کپور