دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در یک نگاه  (تاریخ آمار : 95/8/8)


دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در بهار سال 1366 با 8 رشته تحصیلی در گروه علوم انسانی و تنها یک عضو هیات علمی-    شخص رئیس دانشگاه - آغاز به کار نمود .

 پس از سه سال با توسعه امکانات وجذب اعضای هیات علمی تمام وقت و تاسیس آزمایشگاه ها , کارگاه ها و گروه های آموزشی نظیر علوم پایه ،انساني, فنی و مهندسی , کشاورزی ,   هنر و معماری به کار خود ادامه داد  همچنین از سال   1370 دوره های  کارشناسی ارشد  به جمع دوره های تحصیلی افزوده شد .

 در حال حاضر  با  چندين  رشته تحصیلی در مقاطع  کاردانی , کارشناسی , کارشناسی ارشد ، دکتری تخصصی  و دکتری حرفه ای کارنامه ای  پربار از فعالیت های گذشته  و آینده ای سرشار  از امید  و  پیشرفت با اتکال به الطاف لایزال الهی و با همت کلیه کارکنان  دارد و در تمام زمینه های علمی و عملی از پرچم داران نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود.


نام واحد

کد واحد

درجه واحد

نام استان

 
 
 

 شیراز

            163

 جامع الف

 فارس

 


تعداد رشته آموزشی(5)

فعال

غیرفعال

جمع کل

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

جمع

                    -  

                   63

                   89

                   50

                 202

                   42

                244

 

تعداد دانشجو(4)

فعال بومی

فعال غیر بومی

جمع کل

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

جمع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

جمع

                    -  

           12,212

             5,021

                424

         17,657

                    -  

                188

                  104

                    10

                 302

          17,959


تعداد هیأت علمی و اساتید(1)

 
 

تمام وقت

نیمه وقت

جمع کل

 

                 408

                    -  

                 408

 


تعداد کارکنان شاغل(3)

 
 

رسمی قطعی و آزمایشی

قراردادی

ساعتی

پیمانی

جمع کل

 

                329

                   27

                    -  

                    -  

                356

 

ساختمان آموزشی

ساختمان کتابخانه

ساختمان اداری

ساختمان آزمایشگاهی

ساختمان بیمارستانی

ساختمان درمانگاهی

ساختمان مسجد

ساختمان رستوران و سلف

ساختمان خوابگاه

ساختمان کارگاه

ساختمان رفاهی

ساختمان ورزشی

ساختمان استیجاری

ساختمان در جریان ساخت

           72,090

              2,112

           12,168

            4,593

                    -  

                    -  

            4,344

             3,119

                    -  

            5,570

                 521

              2,400

                    -  

          13,546