دومین فراخوان جذب هیات علمی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
1394-2-7
دومین فراخوان جذب هیات علمی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان اردیبهشت ماه جاری تمدید شد
راه اندازی سامانه هوشمند پیامک جهت استفاده دانشجویان
1394-1-22
راه اندازی سامانه هوشمند پیامک خدمتی دیگر از فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاداسلامی شیراز
جذب ۲۲۰ هیئت علمی در دانشگاه های آزاد استان فارس تا پایان سال ۹۴
1393-12-12
جذب ۲۲۰ هیئت علمی در دانشگاه های آزاد استان فارس تا پایان سال ۹۴
واحد شیراز قهرمان بسکتبال دختران دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
1393-12-12
واحد شیراز قهرمان بسکتبال دختران دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
دسترسی به پایگاه علمی Elsevier
1393-12-12
فایل رزومه اساتید
1393-12-5
قابل توجه استاتید محترم : فایل رزومه
توسعه فرهنگ ورزش از نیازهای اساسی سلامت هر جامعه است
1393-12-3
رئیس واحد شیراز: توسعه فرهنگ ورزش از نیازهای اساسی سلامت هر جامعه است
دسترسی به پایگاه علمی springer
1393-11-29
دسترسی به پایگاه علمی springer
برنامه سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی
1393-11-28
برنامه سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی
اطلاعیه وام بلند مدت وزارت علوم جهت نیمسال دوم 93-94
1393-11-21