دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آرشیو مناقصه
 

تعداد: 42  |  صفحات:  1  2  3  4  5 

اجاره غرفه تاکسی تلفنی سایت پردیس
   اجاره غرفه تاکسی تلفنی سایت پردیس
    1395-10-20
    ادامه ...

اجاره غرفه تکثیر و زیراکس سایت پردیس
    اجاره غرفه تکثیر و زیراکس سایت پردیس
    1395-10-20
    ادامه ...

انجام کلیه عملیات استاندارد سازی(کلیه امور تأسیساتی و ابنیه­ای)
   انجام کلیه عملیات استاندارد سازی(کلیه امور تأسیساتی و ابنیه­ای) و اخذ گواهی استاندارد یک دستگاه آسانسور واقع در ساختمان قاآنی شمالی را از طریق مناقصه واگذار نماید.
    1395-10-20
    ادامه ...

کلیه امور تعمیر و نگهداری یک سالۀ 18 دستگاه آسانسورکل ساختمان­های دانشگاه
   کلیه امور تعمیر و نگهداری یک سالۀ 18 دستگاه آسانسورکل ساختمان­های دانشگاه
    1395-10-20
    ادامه ...

مناقصه خرید یک دستگاه گازکروماتوگرافی جرمی (GC MASS)
   مناقصه خرید یک دستگاه گازکروماتوگرافی جرمی (GC MASS)
    1395-10-8
    ادامه ...

مناقصه خرید یک دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC))
   مناقصه خرید یک دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC))
    1395-10-8
    ادامه ...

مناقصه خرید یک دستگاه طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP)
   مناقصه خرید یک دستگاه طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP)
    1395-10-8
    ادامه ...

مناقصه خرید یک دستگاه پراش اشعه ایکش (XRD)
   مناقصه خرید یک دستگاه پراش اشعه ایکش (XRD) دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
    1395-10-8
    ادامه ...

خرید جنس ، نصب ، اجرا و راه اندازي سیستم نظارت تصويري دانشگاه آزاد اسلامی شيراز (سایت پردیس)
   خرید جنس ، نصب ، اجرا و راه اندازي سیستم نظارت تصويري دانشگاه آزاد اسلامی شيراز (سایت پردیس)
    1395-6-29
    ادامه ...

"مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات دانشگاه"
   "مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
    1395-6-15
    ادامه ...