دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آرشیو مناقصه
 

تعداد: 44  |  صفحات:  1  2  3  4  5 

گلخانه ها و خزانه تولیدات گیاهی دانشگاه (کیلومتر 5 جاده صدرا- سایت پردیس دانشگاه)
    اجاره گلخانه ها و خزانه تولیدات گیاهی دانشگاه (کیلومتر 5 جاده صدرا- سایت پردیس دانشگاه)
    1395-11-13
    ادامه ...

غرفه فروش لوازم و تجهیزات دندانپزشکی واقع در دانشکده دندانپزشکی شیراز (خیابان قاآنی جنوبی)
   اجاره غرفه فروش لوازم و تجهیزات دندانپزشکی واقع در دانشکده دندانپزشکی شیراز (خیابان قاآنی جنوبی)
    1395-11-13
    ادامه ...

اجاره غرفه تاکسی تلفنی سایت پردیس
   اجاره غرفه تاکسی تلفنی سایت پردیس
    1395-10-20
    ادامه ...

اجاره غرفه تکثیر و زیراکس سایت پردیس
    اجاره غرفه تکثیر و زیراکس سایت پردیس
    1395-10-20
    ادامه ...

انجام کلیه عملیات استاندارد سازی(کلیه امور تأسیساتی و ابنیه­ای)
   انجام کلیه عملیات استاندارد سازی(کلیه امور تأسیساتی و ابنیه­ای) و اخذ گواهی استاندارد یک دستگاه آسانسور واقع در ساختمان قاآنی شمالی را از طریق مناقصه واگذار نماید.
    1395-10-20
    ادامه ...

کلیه امور تعمیر و نگهداری یک سالۀ 18 دستگاه آسانسورکل ساختمان­های دانشگاه
   کلیه امور تعمیر و نگهداری یک سالۀ 18 دستگاه آسانسورکل ساختمان­های دانشگاه
    1395-10-20
    ادامه ...

مناقصه خرید یک دستگاه گازکروماتوگرافی جرمی (GC MASS)
   مناقصه خرید یک دستگاه گازکروماتوگرافی جرمی (GC MASS)
    1395-10-8
    ادامه ...

مناقصه خرید یک دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC))
   مناقصه خرید یک دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC))
    1395-10-8
    ادامه ...

مناقصه خرید یک دستگاه طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP)
   مناقصه خرید یک دستگاه طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP)
    1395-10-8
    ادامه ...

مناقصه خرید یک دستگاه پراش اشعه ایکش (XRD)
   مناقصه خرید یک دستگاه پراش اشعه ایکش (XRD) دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
    1395-10-8
    ادامه ...