دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آغاز ثبت نام ورودی های جدید جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 96-951395-10-22

مراحل ثبت نام ورودی های جدید جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

1-  ثبت نام اینترنتی در سایت azmoon.org  در اولین فرصت ممکن( جهت رشته های بدون آزمون). فرصت ثبت نام تا قبل از تکمیل ظرفیت می باشد.

2-  پیش ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به آدرس Newstd.iaushiraz.ac.ir)) از پانزدهم دی ماه 1395 جهت کلیه رشته های بدون آزمون و با آزمون.

تذکر مهم: قبل از مراجعه حضوری، الزاماً می بایست بندهای 1 و2 انجام پذیرد، در غیر این صورت ثبت نام حضوری از متقاضیان صورت نخواهد گرفت.

3-  داوطلبان می بایست قبل از مراجعه حضوری کلیه فرمها را از طریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز پرینت گرفته و پس از تکمیل همراه با سایر مدارک، در زمان ثبت نام حضوری به همراه داشته باشند( جهت کلیه رشته های بدون آزمون و با آزمون).

4-  حضور شخص داوطلب جهت ثبت نام حضوری الزامی می باشد.

5-  لیست کلیه رشته های این دانشگاه ( با آزمون و بدون آزمون ) در سایت دانشگاه آزاد اسلامی موجود می باشد. جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به سایت Newstd.iaushiraz.ac.ir)) قسمت ثبت نام جدید الورود مراجعه نمائید.

6-   ثبت نام حضوری از تاریخ  شنبه 95/11/09 لغایت چهارشنبه 95/11/13ازساعت 8:30 لغایت 15 در قسمت سلف سرویس پردیس دانشگاه انجام       می پذیرد. نوبت دهی فقط تا ساعت 12 همان روز انجام می شود، لذا بدلیل محدود بودن تعداد نوبت در هر روز، خواهشمند است اول وقت مراجعه نمائید. بین ساعات 12 تا 13 زمان انجام فریضه نماز و صرف ناهار می باشد. روزهای پنجشنبه و جمعه ثبت نام حضوری صورت نمی گیرد.