دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی1395-10-14

همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستیهمایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستیبا همکاری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار می گردد .زمان : دوم و سوم اردیبهشت ماه 1396 


مکان دانشگاه شیرازآخرین مهلت ارسال چکیده مقاله  : 30 آذرماه 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله :  20 دیماه 1395وب سایت همایش  ethicswp.ir