دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آرشیو اخبار
 

تعداد: 429  |  صفحات:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

قابل توجه اساتید محترم شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه سال (95)
   قابل توجه اساتید محترم شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه سال (95)
    1395-6-21
    ادامه ...

قابل توجه کلیه همکاران هیات علمی و کارکنان
   راه اندازی سامانه سراسری دفتر توانمند سازی جهت شرکت و ثبت نام در دوره های ضمن خدمت
    1395-6-21
    ادامه ...

محل برگزاری امتحانات تابستان 95
   محل برگزاری کلیه امتحانات پایان ترم تابستان 95/94
    1395-5-30
    ادامه ...

کارت ورود به جلسه تابستان 95
   دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال تابستان 95/94
    1395-5-30
    ادامه ...

کارگاه آموزشی ارزیابی مقالات و کنفرانس ها
   کارگاه آموزشی ارزیابی مقالات و کنفرانس های بی اعتبار بین المللی
    1395-5-27
    ادامه ...

قابل توجه دانشجویان گرامی :
   قابل توجه دانشجویان گرامی :تغییر زمان امتحانات ترم تابستان
    1395-5-17
    ادامه ...

تعطیلات تابستانی واحد شیراز
   تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واحد شیراز
    1395-5-6
    ادامه ...

تیم ورزش های همگانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
   تیم ورزش های همگانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز بر سکوی قهرمانی مسابقات استانی ایستاد
    1395-5-5
    ادامه ...

فرم تقاضای انتشار نشریه دانشگاهی
   قابل توجه صاحب امتیاز ، مدیر مسئول نشریه و سردبیر نشریه
    1395-5-4
    ادامه ...

پژوهانه سال 1395
   شیوه نامه اجرائی اعطای پژوهانه سال 95
    1395-5-2
    ادامه ...