بخشنامه فرصتهای مطالعاتی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی و بورسیه های دکترای دانشگاه به همراه ضمایم دانلود (1,121.2k)
بخشنامه جدید فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی دانلود (344.9k)
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمی دانلود (674.0k)
بخشنامه ی فرصت مطالعاتی دانلود (56.8k)
تسهیلات نظام وظیفه ویژه دانشجویان دکنری دانلود (1,917.0k)
فرم های مورد نیاز جهت دریافت پژوهانه دانلود (187.5k)