تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97/1396 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

- 12 / شهریور / 96

برنامه زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی 97/1396 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

انتخاب واحد

یکشنبه 96/06/12 لغایت جمعه 96/06/17

شروع کلاس ها

شنبه 96/06/25

حذف و اضافه

دوشنبه 96/07/10 لغایت پنج شنبه 96/07/13

حذف نهایی

شنبه 96/10/02 لغایت چهارشنبه 96/10/07

حذف 16/3

شنبه 96/10/09 لغایت پنج شنبه 96/10/13

پایان کلاس ها

پنجشنبه96/10/14

امتحانات پایان نیمسال

شنبه 96/10/16 لغایت پنج شنبه 96/10/28

 
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار