اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 107 نتیجه
از 3
 
حمید آزاد

حمید آزاد

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: azad [AT] shirazu.ac.ir
فردین اژدری خانکهدانی

فردین اژدری خانکهدانی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: azhdary [AT] iaushiraz.ac.ir
change-logo

اسمعیل اسلامی

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: eslami [AT] iaushiraz.ac.ir
مریم آسمانی

مریم آسمانی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: asemani [AT] iaushiraz.ac.ir
مجید اعرابی

مجید اعرابی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: aarabi [AT] iaushiraz.ac.ir
 احمد افسری

احمد افسری

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: afsari [AT] iaushiraz.ac.ir
محبوبه اقتصاد

محبوبه اقتصاد

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: mah_eghtesadi [AT] yahoo.com
حامد آگاهی

حامد آگاهی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: agahi [AT] iaushiraz.ac.ir
یوسف بازرگان لاری

یوسف بازرگان لاری

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: bazarganlari [AT] iaushiraz.ac.ir
change-logo

مرتضی باقرپور

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: mortezabagherpour [AT] gmail.com
 رامین براتی

رامین براتی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: barati [AT] iaushiraz.ac.ir
کاظم براتی مهر

کاظم براتی مهر

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: baratimehr [AT] iaushiraz.ac.ir
رویا بهروزی

رویا بهروزی

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: behroozi [AT] iaushiraz.ac.ir
محمود پاک شیر

محمود پاک شیر

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: pakshir [AT] iaushiraz.ac.ir
ناصر پرهیزگار

ناصر پرهیزگار

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: parhizgar [AT] iaushiraz.ac.ir
فرشاد پسران

فرشاد پسران

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: fpesaran [AT] gmail.com
محمدعلی تبرزد

محمدعلی تبرزد

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: mat [AT] iaushiraz.net
سامان تشکر

سامان تشکر

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: tashakor [AT] iaushiraz.ac.ir
علی تقی زاده

علی تقی زاده

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: taghizadeh [AT] iaushiraz.ac.ir
علیرضا تهور

علیرضا تهور

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: tahavvor [AT] iaushiraz.ac.ir
محمدمهدی توکل

محمدمهدی توکل

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: tavakol [AT] iaushiraz.ac.ir
محمدصادق توللی

محمدصادق توللی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: tavallali [AT] iaushiraz.ac.ir
change-logo

ملیحه ثابتی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: msabeti [AT] yahoo.com
راضیه ثانی

راضیه ثانی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: rsani [AT] iaushiraz.net
محمد یثربی

محمد یثربی

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: yasrebi [AT] iaushiraz.ac.ir
محمدحسین جاذبی زاده

محمدحسین جاذبی زاده

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: mehyarj [AT] yahoo.com
رضا جاهدی

رضا جاهدی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: jahedi_reza [AT] iaushiraz.ac.ir
محمدمهدی جباری

محمدمهدی جباری

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: jabbari [AT] iaushiraz.ac.ir
اسماعیل جعفری

اسماعیل جعفری

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: asjafari [AT] shirazu.ac.ir
 محمد صادق جوادی اصطهباناتی

محمد صادق جوادی اصطهباناتی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: javadi [AT] iaushiraz.ac.ir
علیرضا حاجیانی بوشهریان

علیرضا حاجیانی بوشهریان

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: ahajiani [AT] gmail.com
سید محمود رضا حجتی

سید محمود رضا حجتی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: hojati_m [AT] iaushiraz.ac.ir
سیدمحمدحسین حجتی

سیدمحمدحسین حجتی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: hojjaty_mh [AT] iaushiraz.ac.ir
نوید حسین آبادی

نوید حسین آبادی

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: hosseinabadi [AT] iaushiraz.ac.ir
هاجر حسنی اردکانی

هاجر حسنی اردکانی

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: hasani [AT] iaushiraz.ac.ir
امیرحسین حقیقی

امیرحسین حقیقی

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: haghighi [AT] iaushiraz.ac.ir
حمیدرضا خاکره

حمیدرضا خاکره

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: khakrah [AT] iaushiraz.ac.ir
فاطمه خاموشی ابرقویی

فاطمه خاموشی ابرقویی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: khamoushi [AT] iaushiraz.ac.ir
محمدرضا خجسته

محمدرضا خجسته

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: khojasteh [AT] iaushiraz.ac.ir
سیدعلی خسروی فرد

سیدعلی خسروی فرد

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: khosravifard [AT] iaushiraz.ac.ir
غلامحسین خلف

غلامحسین خلف

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: khalaf [AT] iaushiraz.ac.ir
سالار خواجه پور

سالار خواجه پور

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: khajehpour [AT] iaushiraz.ac.ir
رضا درخشنده حقیقی

رضا درخشنده حقیقی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: r.derakhshande [AT] gmail.com
فربد ذوالریاستین

فربد ذوالریاستین

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: zorriassataine [AT] iaushiraz.ac.ir
change-logo

رضا رازانی

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: razani.brj [AT] gmail.com
امین ربیعی زاده

امین ربیعی زاده

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: rabieezadeh [AT] iaushiraz.ac.ir
احمد رجبیان

احمد رجبیان

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: rajabian [AT] iaushiraz.ac.ir
رضا رحمت خواه

رضا رحمت خواه

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: rahmatkhah [AT] iaushiraz.ac.ir
قاسم رضائی

قاسم رضائی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: rezaei-ghasem [AT] iaushiraz.ac.ir
مهدی روپایی

مهدی روپایی

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: mahdi.roopaei [AT] gmail.com
نمایش 1 - 50 از 107 نتیجه
از 3