دسترسی سریع
×
« بازگشت

فرم های طرح های پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
1-فرم صفر طرح پزوهشی دانلود (153.0k)
2-فرم قرارداد طرح پژوهشی دانلود (111.0k)
3-فرم درخواست امتیاز طرح پژوهشی خاتمه یافته دانلود (70.0k)
4-منشور اخلاق پژوهش دانلود (72.7k)
5-پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی دانلود (63.5k)
6-فرم درخواست پرداخت 5% (اول-دوم) ناظر دانلود (34.0k)